E7,5DW 7,5Watt DC/DC Wandler

Datenblatt: E75DW

Beschreibung

 • PI-Eingangsfilter
 • Wirkungsgrad bis 83%
 • Galvanische Trennung 1500VDC min.
 • Kurzschlussfest
 • DIL24 Gehäuse
 • Weitbereichseingang 2:1
 • Dual Version: Mindestlast ca. 10%
Typ Eingangsspannung Ausgang V Ausgang mA
E7,5DW12R5 9-18VDC 5VDC 1500mA
E7,5DW12R12 9-18VDC 12VDC 625mA
E7,5DW12R15 9-18VDC 15VDC 500mA
E7,5DW12R5-5 9-18VDC 5VDC / -5VDC 750mA / -750mA
E7,5DW12R12-12 9-18VDC 12VDC / -12VDC 310mA / -310mA
E7,5DW12R15-15 9-18VDC 15VDC / -15VDC 250mA / -250mA
E7,5DW24R5 18-36VDC 5VDC 1500mA
E7,5DW24R12 18-36VDC 12VDC 625mA
E7,5DW24R15 18-36VDC 15VDC 500mA
E7,5DW24R5-5 18-36VDC 5VDC / -5VDC 750mA / -750mA
E7,5DW24R12-12 18-36VDC 12VDC / -12VDC 310mA / -310mA
E7,5DW24R15-15 18-36VDC 15VDC / -15VDC 250mA / -250mA
E7,5DW48R5 36-72VDC 5VDC 1500mA
E7,5DW48R12 36-72VDC 12VDC 625mA
E7,5DW48R15 36-72VDC 15VDC 500mA
E7,5DW48R5-5 36-72VDC 5VDC / -5VDC 750mA / -750mA
E7,5DW48R12-12 36-72VDC 12VDC / -12VDC 310mA / -310mA
E7,5DW48R15-15 36-72VDC 15VDC / -15VDC 250mA / -250mA

Produktanfrage E7,5DW 7,5Watt DC/DC Wandler

  Speichere in deinen Favoriten diesen permalink.

  Kommentare sind geschlossen.